Lees voor

In het geval van fraude bij een vereniging is meestal sprake van verduistering. Verduistering is een misdrijf. Artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht zegt: “Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toe-eigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie. ”Denk hierbij aan het voorbeeld van een penningmeester. Deze heeft het geld van de vereniging al “onder zich”; als hij zich dat geld toe-eigent, is er sprake van verduistering.